Záznamy dat měření těsnosti

Zákazník potřeboval naměřená data ze zařízení na měření těsnosti archivovat a ukládat na server. Data se stahují přes OPC server. K záznamu jsem využil SCADA systém Reliance. Zákazník si může kdykoliv prohlížet data přímo v databázi Reliance ukládají se také do CSV souborů na server a také do Palstatu. Není nutná žádná obsluha, vše probíhá automaticky.

Prozatím žádné komentáře

Vložit komentář