Scada vizializace

SCADA vizualizace

Společně s mými kolegy programátory se zabýváme programováním scada vizualizací. Zaměřuju se na špičkový Český Scada systém Reliance.  www.reliance.cz

Monitorování

Systém slouží k monitorování a ovládání nejrůznějších průmyslových technologií a automatizaci budov. Ovládání je možné také pro vzdálené uživatele přes webového klienta, který je určen k zobrazení vizualizace na Internetu. Aplikaci je možné zobrazit také na tabletu nebo chytrém telefonu. Podporované mobilní operační systémy jsou iOS, Android, Windows Phone nebo BlackBerry OS.

Záznam dat

Scada systém získává data z řídicích systémů přes OPC servery, nebo komunikační drivery. Data ukládá do vlastních databází, nebo do SQL databází. Databáze Reliance jsou velmi přehledné a nabízejí množství užitečných funkcí, např. (použití časových, abecedních nebo číselných filtrů). Data je možné zpracovávat graficky (schémata, grafy, tabulky atd.), nebo zapisovat do souborů ve formátu txt, csv, xls.