Zapisování dat z PLC do souboru txt csv

Ahoj zdravím, ted po kratší době :). Chtěl jsem si sem dát takovou ukázku projektu, který jsem nedávno dělal. Je to jen ukázka toho jak se dá udělat záznam dat z PLC a data zapisovat např. do textového souboru txt, nebo csv. formátu, který snadno otevřete v exelu.

Všechno se děje automaticky bez jakéhokoliv zásahu, což je fajn, protože se o to nemusí nikdo starat a uživatel si akorát vytáhne data, když potřebuje. Zrovna u tohoto projektu, chtěl zákazník tahat data z PLC a zapisovat do txt. souboru. Udělal jsem to přes Reliance, stačilo napsat pár scriptů ve Visual Basicu a bylo to.

Tady dám na ukázku jen to nejdůležitější a to je samotné jednoduché zapisování, kdyby někdo chtěl vědět více o zapisování např. do csv, nebo do xls, klidně napište 🙂 Data vyčítám přes OPC server.

 

Option Explicit

sub SaveRecord

dim AStr         ' Nejdříve nadefinovat proměnné
dim AObjk
dim AFObjk
dim a,b,c
a= RTag.GetTagValue("System", "Uzivatel") ' Převést použité tagy do scriptu
b= RTag.GetTagValue("System", "Vyrobek")
c= RTag.GetTagValue("System", "Kodproduktu")
AStr = CStr(date)+" " + CStr(time)+" "+ a + " " + b + " " + c
' Nadefinování proměnné AStr,  bude se zapisovat datum, čas a poté nadefinované tagy, kdyby bylo potřeba otevřít data např. v exelu stačí do uvozovek napsat oddělovač ";" který rozdělí záznamy do jednotlivých buněk

set AObjk = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")   'vytvoření souboru zaznamy.txt
set AFObjk = AObjk.OpenTextFile(RSys.GetProjectDir+"History\Data\zaznamy.txt", 8, True)

AFObjk.WriteLine AStr                  ' zápis proměné AStr
AFObjk.Close
set AFObjk = Nothing                    ' reset použitých proměných
set AObjk = Nothing

end sub
SaveRecord

 

Takže to je script, ted už stačí jenom nastavit, kdy se bude script spouštět, v mém případě např. když bit zápis změní stav a po každé změně stavu se zapíše jeden řádek.

script1

Prozatím žádné komentáře

Vložit komentář